Geamatic logotype

Service och utbyggnader av Geamatic-anläggningar

BXE Automation är experter på din Geamatic och Geamatic Trend anläggning och utför service och förändringsarbeten i den. Kontakta oss för mer information: geamatic at bxeab dot se

All verksamhet under namnet Geamatic upphörde 31 december 2008. Inom BXE finns kunskap om Geamatics anläggningar och hur de kan utvecklas.