Geamatic logotype

Geamatic var ett företag verksamt inom industri- och fastighetsautomation mellan 1973 och 2008.

Geamatic grundades 1973 av Åke Bengtson och Ewert Johansson. Inledningsvis tillverkades el-centraler men produktionen utvidgades snart att även omfatta styrutrustningar. I början av åttiotalet påbörjades produktionen av den egenutvecklade serien reglercentraler R80 med vilken viss framgång nåddes. Utveckling av ett eget datoriserat styrsystem påbörjades men avslutades aldrig. När branchen drogs mot datoriserade alternativ valde Geamatic istället att bli återförsäljare av brittiska Trend Control Systems. I samband med detta flyttades fokus från komponenttillverkning till att utföra entreprenader. I denna nya roll var företaget som störst i mitten av nittiotalet med knappt 100 anställda på 7 orter.

Grenen för Industriautomation samt Apparatskåpsverkstad drivs vidare av
KXE Styrteknik AB

Logotpe KXE